Comunicate de presă
Rompetrol publică raportul său de sustenabilitate pentru 2020 „Pandemia şi viitorul nostru”
Postat la 18.06.2021, 12:37
Rompetrol publică raportul său de sustenabilitate pentru 2020 „Pandemia şi viitorul nostru”

Rompetrol publică cel de-al şaptelea raport de sustenabilitate, elaborat în conformitate cu standardele internaţionale (Global Reporting Initiative G4, versiune cuprinzătoare), anunţând performanţele economice, sociale, de mediu şi de piaţă ale Grupului în 2020.

„2020 a fost o provocare pentru noi toţi, pandemia având un impact profund asupra oamenilor şi companiilor din întreaga lume, industria petrolului şi gazului confruntându-se cu o scădere a cererii de produse petroliere, preţuri extrem de volatile pentru materiile prime, marje de rafinare negative. Cu toate acestea, mai important decât businessul a fost siguranţa angajaţilor şi a clienţilor noştri şi, în acest sens, am adoptat un set amplu de măsuri pentru a asigura protecţia acestora. Suntem mândri că în anul precedent am efectuat cu succes revizia generală programată a rafinăriei Petromidia, fără incidente de siguranţă sau de mediu, cu o durată de 45 de zile. Pandemia ne-a provocat să inovăm, astfel divizia noastră petrochimică a dezvoltat un sort de polimeri necesari în producţia echipamentelor de protecţie medicală. Toate evenimentele din 2020 ne-au adus mai aproape de oameni şi de comunităţile noastre şi am reuşit să oferim sprijinul nostru pentru ca lupta autorităţilor şi a întregului personal medical împotriva virusului să se încheie cât mai rapid şi cât mai sigur posibil”, a declarat Beimbet Shayakhmetov, CEO al Grupului.

Raportul de sustenabilitate arată rolul şi impactul companiei în economia românească, cu accent pe Rompetrol Rafinare şi companiile sale afiliate, precum şi evoluţia operaţiunilor în alte ţări în care sunt activităţi de retail semnificative (Bulgaria, Georgia şi Republica Moldova). Rezultatele consolidate în domenii precum guvernanţă corporativă, resurse umane (educaţie şi dezvoltare, siguranţă, diversitate, drepturile omului), managementul mediului (reducerea emisiilor, consumului de apă şi deşeurilor), relaţiile şi investiţiile în comunităţii locale, performanţa pieţei sunt prezentate în contextul complicat al anului pandemic 2020.

În ciuda situaţiei extrem de dificile atât din punct de vedere epidemiologic, cât şi economic, evoluţia structurii forţei de muncă a Grupului a continuat să urmeze o tendinţă stabilă, cu un număr total de 5.557 de angajaţi la sfârşitul anului, cu 18 naţionalităţi diferite, 66% dintre care desfăşurându-şi activitatea în România, ţara în care sunt desfăşurate cea mai mare parte din operaţiuni. Categoria de vârstă cu cea mai mare reprezentare este cea de 30-50 de ani (43%), urmată de angajaţii peste 50 de ani (37%), iar cei sub 30 reprezentând 20%.

Sectorul de rafinare şi petrochimie are un rol vital în susţinerea economiei naţionale şi regionale, atât prin asigurarea combustibililor, cât şi prin produsele speciale precum bitum, polimeri, hexan, iar cu mari eforturi în 2020, cele două rafinării au fost menţinute operaţionale. Au fost realizate investiţii semnificative care vizează optimizarea performanţei şi eficienţei energetice. Printre acestea - proiectul de modernizare a instalaţiei de cocsare întârziată cu o valoare de 1,4 milioane dolari, cu impact direct asupra îmbunătăţirii indicelui de eficienţă energetică care a atins 99,2 (comparativ cu 115 în 2012) şi proiectul privind instalaţia de recuperare gaz petrolier lichefiat (GPL) cu o investiţie de 4,6 milioane de dolari– un sistem care asigură o reducere substanţială a emisiilor de dioxid de sulf (semnificativ sub limita impusă de reglementările UE).

Consumul total de energie şi consumul de apă al rafinăriilor Petromidia şi Vega a scăzut comparativ cu anii precedenţi.

Ca urmare a implementării unor programe de siguranţă la standarde ridicate, în 2020 nu a fost înregistrat niciun accident fatal; dintr-un total de 53 incidente HSE survenite la nivelul Grupului, doar 3 au fost clasificate ca incidente majore.

În ceea ce priveşte angajamentul faţă de comunităţi, peste 1 milion dolari a fost alocat pentru a sprijini sistemul de sănătate şi autorităţile în gestionarea crizei medicale, ajutor acordat fie în combustibil, fie în fonduri pentru achiziţionarea de echipamente medicale, pentru spitalele din Constanţa, Prahova şi Bucureşti. În ciuda anului dificil, compania a reuşit să continue parteneriatele tradiţionale, cum ar fi Concursul George Enescu, Gala Societăţii Civile, şi să organizeze programe de internship, online, pentru liceeni şi studenţi cu profil tehnic, vizite la unităţile de producţie, cu respectarea unor reguli speciale de siguranţă, dar şi să recruteze pe cei mai buni dintre ei.

Pentru a citi raportul complet de sustenabilitate Rompetrol privind performanţa sa nefinanciară pentru 2020, vizitaţihttps://www.rompetrol.com/ro/rapoarte-de-grup.

Grupul utilizează sistemul de raportare GRI (Global Reporting Initiative), o referinţă recunoscută la nivel global ca bună practică.