Comunicate de presă
Rompetrol publică Raportul de Sustenabilitate pentru 2022
Postat la 30.06.2023, 12:06
Rompetrol publică Raportul de Sustenabilitate pentru 2022

Rompetrol publică raportul de sustenabilitate pentru anul 2022, marcând astfel un deceniu de raportare transparentă, în conformitate cu standardele internaționale GRI. Raportul  prezintă eforturile organizației în domeniile mediu, social și guvernanță corporativă (ESG), acesta fiind și auditat de o companie externă.

“Ne desfășurăm activitatea cu responsabilitate și transparență, pentru a oferi energie accesibilă, într-un mod durabil și sigur clienților noștri din regiunea Mării Negre. Rompetrol este un pilon de stabilitate economică, asigurând securitatea energetică în regiune, contribuind semnificativ la balanța de export a României și la bugetul de stat, fiind și un mare angajator. Aspectele ESG stau la baza activității noastre și, an de  an, am reușit să reducem emisiile, consumul de energie electrică și de apă. Rămânem fermi în angajamentul nostru față de aspectele sociale, cu grijă față de angajații noștri, comunități și stakeholderi în general” - Ilyas Kuldzhanov, CEO KMG International NV.

Raportul de sustenabilitate pentru 2022 oferă o analiză detaliată a performanței de mediu, socială și de guvernanță (ESG) a Grupului, cu detalierea activității unor companii relevante pentru întregul lanț valoric, și care intră în sfera de aplicare a directivei privind raportarea de sustenabilitate, inclusiv a companiilor listate la bursă - Rompetrol Rafinare, Rompetrol Well Services, dar și a altor entități din România, Bulgaria, Georgia și Republica Moldova. 

Raportul ilustrează angajamentul Grupului față de practicile de sustenabilitate, cuprinzând aspecte precum eficiența energetică, reducerea emisiilor și gestionarea deșeurilor, cu accent pe siguranța la locul de muncă, conduită etică, diversitate, dezvoltarea talentelor, sprijin pentru comunități - ca elemente centrale ale strategiei de sustenabilitate a KMG International. 

În anul de raportare, la nivel Consiliului de Administrație a fost aprobată strategia de decarbonizare a Grupului, care vizează o diversificare treptată a businessului, prin investiții în producția de biocombustibili de generația a doua (bioetanol și biodiesel), producția de energie electrică regenerabilă cu cca. 200 MW capacitate instalată, extinderea rețelei de încărcare a vehiculelor electrice, cu obiectivul de a deveni furnizor de energie până în 2035-2040.  

Pe lângă pachetul de decarbonizare, o investiție majoră a anului 2022 a fost centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia, care se preconizează că va deveni pe deplin operațională până la sfârșitul anului 2023, un proiect care respectă cele mai înalte standarde tehnologice în materie de eficiență energetică și protecție a mediului.

Printre aspectele relevante ale Raportului de Sustenabilitate Rompetrol 2022:

  • Numărul mediu de angajați a fost 5.335, cu o creștere de 2% a numărului de femei angajate, atingând o reprezentare generală de 30% la nivelul Grupului. 63,51% din totalul angajaților fiind în România.
  • La nivel de Grup nu au fost înregistrate decese și nici boli profesionale și s-a menținut o rată scăzută a accidentelor soldate cu absență de la locul de muncă (LTIR) de 0,26 pentru anul de raportare, sub nivelul de referință al industriei (IOGP).
  • Rompetrol Rafinare, operatorul celor 2 rafinării ale Grupului, cu 44,6% din capacitatea națională de rafinare, a continuat să joace un rol semnificativ în asigurarea securității energetice în regiune, cu o cantitate de 5,15 milioane de tone de materii prime achiziționate și 4,93 milioane de tone de produse vândute de rafinăria Petromidia, prin canalele sale comerciale. Rompetrol Rafinare a contribuit cu 1,56 miliarde USD la bugetul de stat al României în 2022.
  • Suma taxelor plătite de către Grup a fost de 1,99 miliarde USD.
  • Rata de valorificare a deșeurilor pe platforma Petromidia a fost de 92% -  rată ce s-a menținut constant peste 90% în ultimii 5 ani.
  • Grupul prezintă nivelul de emisii pentru toate categoriile, inclusiv emisiile de proces, transport și combustibili vânduți - calculele fiind publicate pentru România și țările din regiune.
  • În perioada 2021-2022, Rompetrol a sprijinit comunitățile locale prin finanțări, donații de combustibil și evenimente de strângere de fonduri, contribuțiile depășind suma de 2,5 milioane USD. Mai mult de jumătate din aceste investiții au fost direcționate către comunitățile din Constanța și Prahova, regiuni unde Grupul deține principalele active și operațiuni.

Raportul de sustenabilitate pentru anul 2022 poate fi citit aici: https://www.rompetrol.com/ro/mediaroom/rapoarte-de-grup.

Raportul de sustenabilitate pentru 2022 respectă standardele Inițiativei globale pentru raportare (Global Reporting Initiative - GRI) și, de asemenea, alte cadre de raportare, cum ar fi ghidul voluntar IPIECA pentru industria de petrol și gaze, informațiile financiare aferente schimbărilor climatice (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD), Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (Sustainability Accounting Standards Board - SASB) și Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ale Națiunilor Unite.