Comunicate de presă
Rompetrol publică Raportul de Sustenabilitate 2021
Postat la 29.06.2022, 13:30
Rompetrol publică Raportul de Sustenabilitate 2021

Rompetrol publică a opta ediție a raportului de sustenabilitate, pregătit conform standardelor de raportare internaționale și comunică performanța de mediu, socială, de guvernanță corporativă și piață a Grupului pentru anul 2021; raportul este auditat de o firmă externă.

 

"2021 a continuat să fie definit de provocări și schimbări, în contextul pandemiei, al incertitudinilor economice, marjelor de rafinare volatile si a prețului țițeiului. Suplimentar, incidentul de pe platforma Petromidia, ce a condus la pierderea a 3 dintre colegii noștri și închiderea rafinăriei pentru 83 de zile, a însemnat scăderea cantității procesate și rezultate financiare diminuate. Lecțiile dobândite anul trecut au consolidat angajamentul nostru pentru principiile sustenabilității, pentru oamenii noștri, comunități și viitor, și am dezvoltat o strategie extinsă de decarbonizare care oferă companiei o perspectivă tehnologică în tranziția către o energie cu emisii scăzute și diversificată” – Iskander Abdibaitov, Chief Officer Dezvoltare Corporativă.

 

Raportul de Sustenabilitate arată rolul şi impactul companiei în economia românească, cu accent pe Rompetrol Rafinare şi companiile sale afiliate, precum şi alte companii cu operațiuni relevante. Rezultatele consolidate în domenii precum guvernanţă corporativă, resurse umane (educaţie şi dezvoltare, siguranţă, diversitate, drepturile omului), managementul mediului (reducerea emisiilor, consumului de apă şi deşeurilor), relaţiile şi investiţiile în comunităţii locale, performanţa pieţei sunt prezentate în contextul anului 2021.

 

KMG International, pentru alinierea la cerințele Acordului de Climă de la Paris și a Pactului Verde European, a identificat un portofoliu de proiecte de decarbonizare care adresează producția de biocombustibili și extinderea lanțului valoric al energiei electrice. Proiectele însumează 600 de milioane USD și includ extinderea rețelei de retail a Grupului, încărcarea vehiculelor electrice în rețea proprie, on-site generation, producția de energie regenerabilă, producția de biodiesel și bioetanol.

 

Unul dintre proiectele majore care se încadrează în sfera acestei strategii este centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia,  lucrări începute în cursul anului 2021. Centrala va avea un rol major în stabilizarea producției și distribuției de energie electrică în regiune, prin asigurarea nevoilor energetice ale platformei, dar și prin injectarea surplusului de energie electrică în sistemul național. Centrala va furniza de asemenea agent termic pentru platforma Petromidia și pentru aproximativ 1500 locuințe din orașul Năvodari.

 

Printre indicatorii cheie ai 2021 –

  • Evoluţia structurii forţei de muncă a Grupului a continuat să urmeze o tendinţă stabilă, cu un număr total de 5.322 de angajaţi la sfârşitul anului, 66% dintre aceștia fiind în România, ţara în care sunt desfăşurate cea mai mare parte din operaţiuni. Suplimentar, Rompetrol Downstream generează peste 5.000 de locuri de muncă în rețeaua de stații deținută de companie, operată de dealeri.
  • Nivelul taxelor plătite în 2021 la bugetul de stat al României depășește 1,7 miliarde dolari.
  • Sectoarele de rafinare și petrochimie au un rol vital în susținerea economiei naționale și regionale, ambele furnizând combustibili și produse de nișă precum bitum, polimeri, hexan și, în ciuda opririi temporare a rafinăriei Petromidia, am înregistrat cel mai mare randament la motorină și carburant Jet pentru avioane, de 54,3% wt (cantitatea totală de materie primă procesată de Petromidia în 2021 a fost de 4,59 milioane tone, iar la Vega de 321.052 tone).
  • 98,5% din cantitatea totală de deșeuri de pe platforma Petromidia a  fost reciclată, mai mult decât în 2020, cand 93% din cantitate a fost reciclată.
  • Emisiile de gaze cu efect de seră sunt pe un trend descendent, în mare parte datorită investițiilor în tehnologie, dezvoltare, lucrări de mentenanță și proiecte de mediu din ultimii ani. Printre  proiectele din 2021 – modernizări la instalația DGRS (desulfurare gaze, recuperare sulf), care au condus la scaderea emisiilor de SO2, schimbarea arzătoarelor cuptoarelor din instalațiile tehnologice cu unele cu nivel mai scăzut de NOx, etc.
  • Proporția furnizorilor locali a fost de 66% (fără a include subsidiarele locale ale multinaționalelor), în timp ce proporția cheltuielilor cu furnizorii locali a depășit 80%.
  • 2021 a marcat a 20-a aniversare a programului de internship Pregătit pentru Carieră, cu studenți din Constanța, Ploieşti, București, Cluj și Iași. În ultimii ani, am oferit training pentru peste 1500 studenți și absolvenți, pentru a deveni profesioniști ai industriei de energie, iar cei mai mulți dintre ei ni s-au alăturat ca angajați.
  • Proiectele de implicare în comunitate au depășit 1,5 milioane USD, sumă  alocată pentru inițiative de sănătate, mediu, educație și cultură.

 

Pentru a citi întregul Raport de Sustenabilitate pentru 2021 accesați - https://www.rompetrol.com/ro/mediaroom/rapoarte-de-grup.

 

Grupul utilizează standardele de raportare de sustenabilitate GRI (Inițiativa de Raportare Globală), o referință la nivel internațional, și ghiduri de raportare ale industriei de petrol și gaze, cum ar fi ghidul IPIECA, Taxonomia Uniunii Europene, cadrul Consiliului pentru Standarde de Contabilitate Durabiliă (SASB) etc.